Edward Bieszka

Zapraszamy wszystkich w poniedziałek 29.09.2014 na godz. 13:00 pod obelisk przy ul. Dr. Edwarda Bieszki na krótką uroczystość z udziałem rodziny, władz, przyjaciół, lekarzy-wychowanków, pacjentów – w 30-tą rocznicę śmierci Doktora.


1959 dr med. Edward Bieszka (1911-1984)

Nestor lęborskiej pediatrii.
Po powrocie z niemieckiej niewoli całe swoje zawodowe życie związał z Lęborkiem. Sprawny organizator, doskonały lekarz i wspaniały człowiek.
Zorganizował i przez 27 lat kierował oddziałem dziecięcym lęborskiego szpitala. Wieloletni kierownik Przychodni Matki i Dziecka. Wychowawca i promotor około dwudziestu młodych lekarzy zdobywających specjalizację z pediatrii.
26 września 2014 Rada Miejska w Lęborku ma podjąć uchwałę w sprawie uczczenia pamięci lęborczanina, doktora medycyny Edwarda Bieszki, w trzydziestą rocznicę jego śmierci.
Niniejsza strona www ma być przyczynkiem do upamiętnienia postaci tego wartościowego lęborczanina, a także inspiracją do rozpoczęcia profesjonalnego opracowania jego pełniejszej biografii przez historyków.


26.09.2014 Rada Miejska w Lęborku podjęła uchwałę nr XXXVIII-682/2014 ws. uczczenia pamięci dr. Edwarda Bieszki. Zobacz: 14-09-26 uchwala Edward Bieszka

IMG_20140926_134429

Laudację wygłosiła lek. pediatra Halina Boniaszczuk

Zobacz wideo „Laudacja”(fragment):
laudacja-mini
(ładowanie ok. 20s. Zrób głośniej!)


Podziekowanie W imieniu rodziny Doktora podziękowała córka Aleksandra Kochanowska.

Zobacz wideo „Podziękowanie”(fragment):
podziekowanie-mini
(ładowanie ok. 20s. Zrób głośniej!)

 

IMG_20140926_140218 IMG_20140926_140210
Goście zostali podjęci kawą u Burmistrza.


Informacje na niniejsze stronie opierają się głównie na materiałach pozyskanych dzięki uprzejmości pani Aleksandry Kochanowskiej, córki dra E.Bieszki, oraz na istniejących publikacjach, a w części także na informacjach przekazanych przez  lęborczan pamiętających Doktora . Celem fundatora strony było przypomnienie lęborczanom postaci dra Edwarda Bieszki. Ze względu na przyjętą dosyć swobodną formułę obraz ten w oczywisty sposób może być subiektywny i niepełny. Strona niniejsza nie aspiruje do roli narzędzia naukowego, a krytyczną interpretację źródeł, zgodnie z kanonami badań historycznych, pozostawia się profesjonalistom.

Posted in Uncategorized | Komentowanie nie jest możliwe